tisdag 11 december 2012

Hela protokollanteckningen

Här är hela protokollsanteckningen i kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i november 2012. Bloggen har kursiverat den mening som inte fick vara med enligt ordföranden Fredirik Sneibjerg.

Protokollsanteckning från (S) pkt 10 - Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott

Utan något som helst förslag till alternativ från ordförande Fredrik Sneibjergs sida, beslutas att nämndens arbetsutskott läggs ned.
Anledning till detta beslut är enligt ordförande att arbetsutskottet inte fungerat på det sätt det var avsett. 

Den socialdemokratiska gruppen håller med om att AU inte fungerat. Detta finns det flera orsaker till som vi är övertygade om skulle kunna gå att lösa om viljan fanns.
Däremot kan vi inte alls ställa oss bakom det som finns att läsa i tjänsteskrivelsen, och som beslutet tar avstamp i, att huvudsyftet med arbetsutskottet skulle vara att förslag till beslut skulle finnas inför nämndens sammanträde för att på så sätt förkorta dessa. 
Ett sådant syfte har i sig aldrig, i alla fall inte från vår sida, varit uttalat och har aldrig förekommit i diskussionerna inför införandet. En sådan ordning skulle i sig innebära en nedmontering av den demokratiska processen, i och med att nämndens ledamöter på ett ännu tydligare sätt än idag ställs utanför underlag för beslut. 

Beslutet att inrätta ett arbetsutskott togs efter att krav på ett sådant under lång tid hade framförts från S och MP gemensamt, då vi tillsammans satt i opposition. 
Anledningen var att vi gemensamt, S och MP, alltför ofta kände oss dåligt informerade inför nämndens sammanträden med därav följande minimerad chans till att i egna grupperna inför nämndens sammanträden hinna avhandla beslutsfrågor och på så sätt skapa oss ett bättre underlag för diskussion i nämnden med förhoppningsvis - för medborgarna - bättre beslut.

I och med dagens beslut, som samtliga koalitionspartiers representanter ställer sig bakom förutom KDs Helene Reduthe, har koalitionen i ett slag tagit bort en viktig informations- och diskussionskälla, som i sig är en grundläggande demokratisk princip. 
Inget alternativ till hur denna process skulle kunna utvecklas presenterades av ordförande, även om en sådan frågats efter av undertecknad både i god tid inför och på nämnd. 
Det enda besked vi i oppositionen fick var att vi ska förlita oss på att ordförande kommer att meddela oss i god tid om det är viktiga frågor som ska behandlas.

Viktigt att notera i sammanhanget är att de beredningsmöten - som S och MP i tidigare mandatperiod gemensamt opponerat sig emot som ett icke tillfredsställande demokratiskt verktyg - inte heller de föreslås återupptas. 

Istället blir det - ingenting.


Den socialdemokratiska gruppen tvingas konstatera att detta är ett utslag av uselt ledarskap och - vad värre är - bristande förståelse för vad som krävs för att den demokratiska processen ska fungera tillfredsställande.
Vi reserverar oss därför mot förslaget.För den socialdemokratiska gruppen
Pär Simon Margulies, 2:e vice ordförande

fredag 7 december 2012

Värmdöleaks fick rätt mot Värmdö kommun


Bloggen hade begärt att få ut handlingar från Värmdö kommun. Det gällde ett ramavtal med en advokatbyrå. På som bloggen tyckte lättvindiga grunder hemligstämplades materialet. Bloggen överklagade beslutet till kammarrätten som nu ger bloggen rätt. Vi publicerar kammarrättens beslut.
onsdag 5 december 2012

SCBs väljarundersökning för Stockholms län


Bloggen Mårtenssons meningar publicerar SCBs siffror för väljarsympatier i Stockholms län utom Stockholms kommun, länk.
Moderaterna ökar något från 39,8% till 40,1%
Centern minskar från 2,8% till 2,3%
Folkpartiet ökar från 7,1% till 8,3%
Kristdemokraterna minskar från 2,3% till 2,0%
Socialdemokraterna minskar från 30.9% till 28,2%
Vänstern minskar från 4,5% till 4,4%
Miljöpartiet minskar från 9,8 till 9,6%
Sverigedemokraterna ökar från 2,2% till 4,1%

Första siffran avser maj 2012 och andra november 2012.

måndag 3 december 2012

Så här mycket kommer samarbetet med Cirkus Cirkör att kosta

Så här är det planerat att samarbetet mellan Värmdö kommun och Cikrus Cirkör ska kosta.
Dokumentet är en bilaga till det framförhandlade avtalet mellan kommunen och Cirkus Cirkör den 17 augusti 2012. 
måndag 26 november 2012

Politikerna backar om samarbetet med Cirkus Cirkör

Nu backar den ledande koalitionen. Det blir ingen presskonferens om samarbetet på fredag den 30 november, länk. Politikerna har beslutat sig för att bordlägga frågan, länk.

Värmdö kommun samarbetar redan med Cirkus Cirkör


Här ar fakturakopiorna som visar att Värmdö kommun redan börjat samarbeta med Cirkus Cirkör. Kostnaden är hittills 83.783. Någon form av kontrakt finns uppenbarligen redan.tisdag 13 november 2012

Anders Bergman mörkade kurs och kurskostnad för sin styrelse

Ordföranden i Värmdö Hamnar, finanskommunalrådet Anders bergman har gått på kurs. Att han gått på kursen visste inte styrelsen om. Inte heller vad kursen kostade. 

tisdag 6 november 2012

Här är Värmdöpolitikernas anmälan om hot från medborgareVärmdöleaks väljer att publicera de offentliga underlagen kring anmälningar av hot som Max Ljungberg uppgivit. Eftersom dokumenten inte har hemligstämplats av 
Registrera tack

Stellan Folkesson
Kommundirektör 
Värmdö kommun


Vidarebefordrat brev:
Från: "Max Ljungberg" <max.ljungberg@varmdo.se>
Datum: 2 november 2012 11:55:15 CET
Till: "Stellan Folkesson" <Stellan.Folkesson@varmdo.se>
Kopia: "Malin Bellander" <malin.bellander@varmdo.se>, "" <saltho68@aol.com>
Ämne: polisanmälan om hot kring belsutet om skolorganisation
Hej Stellan!

Här är en sammanställning om hoten som framförts till oss politiker i samband med beslutet om skolorganisation i Utbildningsstyrelsen den 18 oktober.

XX är anställd som lärare eller resurs vid Ekedalskolan, tidigare Resursskolan.

Malin och Sally, ni måste själva polisanmäla dessa hot. Ring på telefon 114 14. Jag har gjort det idag.

Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar Max


Max Ljungberg
ordförande Utbildningsstyrelsen
max.ljungberg@varmdo.se
070 - 168 04 98

Anmälan om hot och trakasserier av politiker inom partierna Moderaterna, Miljöpartiet,
Folkpartiet och Kristdemokraterna

Händelserna utspelar sig främst under vecka 42, oktober 2012, då Utbildningsstyrelsen fattade
beslut i frågan om ny skolorganisation på torsdagen den 18 oktober. Samma vecka publicerade
Värmdökoalitionen sitt förslag till beslut på tisdagen den 16 oktober och en hearing med politiker
från flera politiska partier genomfördes i föräldraföreningarnas för Munkmorskolan och
Kyrkskolans regi i Gustavsbergsteatern, Gustavsbergs centrum.

Händelser som Max Ljungberg önskar rapportera:

Tisdag den 16 oktober

kl 10.30 Max Ljungberg informerar lärare och personal vid Kyrkskolan. Föräldrar befinner
sig i skolan och Max stannar och samtalar med föräldrarna. Föräldrarna har fått
beskedet från personalen. XX är en av föräldrarna. En anställd vid
Ekedalskolan och tillika förälder för ett barn i förskolan, XX, befinner
sig vid skolan med elever från Ekedalsskolan. XX samtalar med Max i allmänt
hårda ordalag. Pratar om att en upprättar en ”svart bok” med alla Max insatser för
nedmontering av skolorna i Värmdö kommun. Han nämner Resursskolan, som lades
ner som egen enhet juni 2011, och Kyrkskolan. Pratar om att nedläggningarna är som
att ”sticka kniven i en gris och vrida om”. Står i samtalet tätt inpå Max och
gestikulerar med tydliga rörelser.

kl 16.00 Radio Stockholm har bjudit in Max Ljungberg för att debattera med Munkmoraskolans
föräldraföreningsrepresentant, Mikael Lindström. Mikael har fått förhinder,
istället har XX kallats in. Max avböjer att delta i radiodebatten, vill inte ha
en debatt med XX, då han upplever XX´s debattstil som aggressiv.
XX blir intervjuad och i slutet av radiointervjun frågar journalisten om det blir
”boxhandskarna på” nu ikväll. Kent svarar att det hittills varit en städad debatt men
att han i kväll inte kan garantera något.

kl 20.40 ca Debatten om Munkmoraskolans och Kyrkskolans framtid hålls i upprörd men på
acceptabel nivå i Gustavsbergsteatern. Mot slutet av debatten, vid ca 20.40 tar
XX till orda från salongen och upprepar sin bild av nedläggning av
Kyrkskolans är om att ”sticka kniven i en gris och vrida om”.

Kl 20.50 ca Debatten fortgår och en kvinna som har sina barn på förskolan vid Ängsvik skriker,
svär och uppträder hotfullt. Kallar koalitionens politiker för diverse fula ord.

Kl 21.10 ca Malin Bellander blir stoppad på vägen ut av två föräldrar, två kvinnor. De vill
fortsätta debatten och uppträder aggressivt.

Kl 21.20 Vid parkeringen utanför Delselius kommer det fram två män till Malin Bellander,
som säger att: ”lägger man ner Kyrkskolan vet man aldrig vad som kan hända”

kl 21.15 Max Ljungberg samtalar med Sally Thornton ute på ”Domusparkering”. Förbi
kommer en äldre herre i vitt hår, ca 60-70 år, med plåsterlapp i pannan, i sällskap
med en kvinna. Mannen har samtalat med Max Ljungberg inne i Gustavsbergsteatern
efter hearingen. Mannen bär en röd jacka. När han passerar Max och Sally, spottar
han på marken, i riktning mot Max och Sally. ”Du är inte värd marken du står på, jag
spottar på den och dig. Du är en ynkrygg, kyckling” osv. Svär. Försöker provocera
fram bråk. Max och Sally tittar på varandra, svarar inte mannen. Mannen och
kvinnan sätter sig i en blå Volvo, och startar bilen. Mannen, som inte kör, hissar ner
fönstret och fortsätter kalla Max vid olika namn, och provocera fram en reaktion.

Onsdag den 17 oktober

Kl. 03.40 Sally Thornton väcks av ett telefonsamtal. Personen i telefonen uppmanar Sally
Thornton att inte låta kyrkskolan läggas ned. Sally Thornton svarar att hon inte
lägger ned något annat än luren och lägger på.
Flera personer säger sig blivit hotade och/eller trakasserade under tisdagskvällen.
Mejl och samtal med Munkmoraskolans föräldraföreningsrepresentant Mikael
Lindström och Annika Andersson Ribbing, Socialdemokrternas skolansvariga
politiker, sker. Vid 17-tiden blir Max kontaktad via telefon av XX och
XX som säger att det inte är acceptabelt det som skett. Max tar upp
deras roll och hur han upplevt att de agerat, de ber om ursäkt om de upplevts som
hotfulla. Det har inte varit deras avsikt menar de.
Hela onsdagen ringer det med någon timmes mellanrum på Malin Bellanders mobil.
Det är oftast från dolt nummer och när Malin svarar är det någon som upprepar
gårdagskvällens formulering om att ”lägger man ner Kyrkskolan vet man aldrig vad
som kan hända”. Vidare fortsätter sms att strömma in, i och för sig utan specifika hot
men i en sådan omfattning att Malin tvingas stänga av sin telefon. Sista samtalet
denna dag kommer ca 01.00, men nu är det inte längre någon som säger något. Ingen
lämnar några meddelanden.

Även Sally Thornton får under hela onsdagen ta emot uppemot 50 samtal och sms.
Hon tvingas stänga av telefonen under arbetstid. När hon kommer hem får hon höra
av sin son att någon har ringt på extra telefonen de har hemma. När han svarar
skriker personen att han har en dålig mamma som ska lägga ned deras skola. Sonen
blir mycket upprörd.

Torsdag den 18 oktober

Utbildningsstyrelsens möte genomförs. Väktare är inhyrd och mötet genomförs till
stora delar som öppet möte, enligt planering. Mannen som trakasserade Max och
Sally tisdags kväll sitter i höjd med ordförande Max Ljungbergs plats, 2 m ifrån.
Grönklädd och lugn, gör inga utspel.

XX och representant för föreningen Direkt demokrati vill spela in hela
mötet med videokamera. Ordförande Max Ljungberg ber dem avstå efter att frågat
hur olika ledamöter och ersättare känner inför det. Efter diskussion accepterar de
ordförandes ståndpunkt, och avbryter inspelningen. Flera personer, bla. XX, skriver live från mötet och lägger ut texten bla. på facebook.
Mötet avslutas ca 21, och då har de flesta föräldrar avvikit. Flera ledamöter blir kvar
till ca 21.20 då de alla lämnar byggnaden, utan att någonting händer då.
Hela denna dag fortsätter det att strömma in sms och det ringer konstant på Malin
Bellanders telefon, både på privata telefonen men även till jobbet, men när Malin inte
svarar är det heller inte någon som lämnar några meddelanden.
Under en ajournering under kvällens möte kommer en förälder fram till Malin
Bellander och säger att ”ni måste fatta beslut om att ha kvar Kyrkskolan, annars vet
vi inte vad som händer”. Malin upplever detta som hot och säger också det, varpå
föräldern går därifrån.
Sally Thornton får även hon väldigt många samtal av olika karaktär. Vissa är vädjan
men flera upplevs som hot.
Under hela denna process finns det kommentarer på Facebook, Rädda Kyrkskolan
Nu! Som kan upplevas hotfulla och vara personangrepp. Det uppmanas till civil
olydnad av några föräldrar. Denna debatt fortsätter där under fredagen och lördagen
och även på NVP.se finns det kommentarer som är ”på gränsen” i kommentarsraderna.

Fredag den 19 oktober

Sally Thornton hittar ett meddelande i sin brevlåda som lyder ” Du brydde dig inte
om våra barn, nu får vi se om någon kommer att bry sig om dina”
Efter denna period har de direkta hoten och trakasserierna upphört till stora delar. Dock fortsätter
flera föräldrar med anknytning till Kyrkskolan att höra av sig per telefon, mejl och via samtal.

Max Ljungberg
ordförande Utbildningsstyrelsen
070 – 168 04 98

Malin Bellander
vice ordförande Utbildningsstyrelsen
070 – 494 76 66

Sally Thornton
ledamot Utbildningsstyrelsen
0753 – 21 03 37

söndag 4 november 2012

Så vill kommundirektören lösa skandalen med Värmdövallen AB

Kommundirektören har nu kommit med sitt förslag till hur skandalen kring Värmdövallen ska lösas, länk.

Enligt kommundirektör Folkesson finns tre lösningar:
1. Värmdövallen går i konkurs och kommunen köper fastigheten.
2. Kommunen köper del av Värmdövallens byggnader omgående.
3. Kommunen köper samtliga Värmdövallens fastigheter och ställer krav på Värmdö IF att Värmdövallen AB sätts i likvidation.

Bloggen beräknar kostnaden för alternativen till följande:
Alternativ
1: ca 35-40 miljoner.
2: svår att uppskatta
3: ca 45-50 miljoner

tisdag 25 september 2012

Värmdövallen tvistar med sin byggare


Värmdövallen AB tvistar med sin byggare. Beloppet är inte 11 miljoner, utan det är 19,3 miljoner. Alltså behöver bolaget hela 8,3 miljoner mer än vad man sökt i utökad borgen av kommunen.
Bloggen publicerar beslutet från tingsrätten nedan

Byggaren verkar inte lita på Värmdövallen AB. Därför har man använt sig av den ovanliga åtgärden att begära kvarstad.

NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2012-09-13

Handläggning i
Nacka Strand
Aktbilaga 36
Mål nr
T 4478-12
 Dok.Id 288609
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
 Box 1104
131 26 Nacka Strand
Augustendalsvägen
20
08-561 656 00 08-561 657 99 måndag  fredag
E-post : nacka.tingsratt@dom.se 08:30-16:00
www.nackatingsratt.domstol.se

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
rådmannen Elisabet Wass Löfstedt, biträdd av tingsnotarien Måns Norman
PROTOKOLLFÖRARE
se ovan under rätten

PARTER
Sökande
Heving & Hägglund AB, 556521-9226
Västberga Allé 60
126 75 Stockholm
Ombud: advokaten Liselott Fröstad och jur. kand. Eleonore Gustafsson
Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB
Box 3124
103 62 Stockholm
Motpart
Värmdövallen AB, 556784-4955
Box 144
139 23 Värmdö
Ombud: advokaten Jan Alexanderson
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm
SAKEN
kvarstad
_____________
Handlingarna i målet genomgås, varvid följande antecknas.
Heving & Hägglund AB har vid tingsrätten ansökt, jämväl interimistiskt, om att
tingsrätten ska besluta om kvarstad på så mycket av Värmdövallens egendom eller
medel att Heving & Hägglund AB:s fordran om 19 360 785 kr inklusive
mervärdesskatt kan förväntas bli täckt vid utmätning.1
NACKA TINGSRÄTT                          PROTOKOLL
2012-09-13
T 4478-12


Heving & Hägglund AB:s interimistiska yrkande om kvarstad avslogs genom beslut
den 16 augusti 2012.

Värmdövallen AB har därefter beretts tillfälle att yttra sig. Värmdövallen AB har
bestritt Heving & Hägglund AB:s kvarstadsansökan och för egen del yrkat ersättning
för rättegångskostnader med 64 000 kr exklusive mervärdesskatt.
Heving & Hägglund AB har vidhållit sitt yrkande om kvarstad och bestritt
Värmdövallen AB:s yrkande om rättegångskostnader. Såsom i och för sig skälig
ersättning för rättegångskostnader har vitsordats 15 000 kr exklusive mervärdesskatt.
Tingsrätten meddelar följande

SLUTLIGA BESLUT
Slut
1. Tingsrätten avslår Heving & Hägglund AB:s yrkande om kvarstad.
2. Heving & Hägglund AB ska ersätta Värmdövallen AB för rättegångskostnader med
30 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen
för detta beslut till dess betalning sker.

Skäl
Enligt tingsrättens bedömning har Heving & Hägglund AB visat sannolika skäl för att
bolaget har en fordran mot Värmdövallen AB.

  
NACKA TINGSRÄTT                          PROTOKOLL
2012-09-13
T 4478-12

För att kvarstad ska beviljas måste sökanden även visa att det skäligen kan befaras att
motparten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt
undandrar sig att betala skulden. Det ska alltså föreligga en konkret sabotagerisk.
Heving & Hägglund AB har anfört att Värmdövallen AB på grund av ekonomiska
svårigheter torde sakna förutsättningar att erlägga den utestående fordran samt att det
föreligger en risk för att Värmdövallen AB i syfte att undandra sig betalningen av
fordran kommer att genomföra en försäljning av sporthallen till närstående intressent.

Denna risk är enligt bolaget konkret med hänsyn till att Värmdövallen AB, trots att
sannolika skäl föreligger, försöker förhala och undandra sig betalning. Heving &
Hägglund AB har också anfört att en eventuell försäljning av sporthallen är
okontrollerbar för bolaget då det saknas möjligheter att genom exempelvis offentliga
register kunna kontrollera om så sker. Eftersom sporthallens värde sannolikt är lägre än
dess bokförda värde och då det finns krediter uppgående till ca 30 miljoner kr för
finansieringen av den, finns det därvid en risk för att Heving & Hägglund AB inte får
betalt, särskilt som ytterligare tillgångar av större värde saknas i Värmdövallen AB.
Värmdövallen AB:s soliditet uppgick den 31 december 2011 till en procent och har
därefter troligen försämrats ytterligare, då bolaget haft ett negativt resultat under det
första kvartalet 2012.

Värmdövallen AB har bestritt att bolaget försöker undandra sig betalning och att det
finns en risk för att bolaget i detta syfte säljer sporthallen. Värmdövallen AB har också
hävdat att sporthallens värde får antas motsvara hallens bokförda värde och att Heving
& Hägglund AB därför inte skulle lida någon skada om sporthallen skulle försäljas.
Det är i målet ostridigt att utestående fakturor alltjämt är oreglerade. Det faktum att en
av fakturorna endast avser mervärdesskatt ger också anledning att i någon mån
misstänka att Värmdövallen AB inte vill reglera Heving & Hägglund AB:s utestående
fordran. Utöver detta har dock inte framkommit något konkret som ger stöd åt Heving
& Hägglund AB:s farhågor om att Värmdövallen försöker undandra sig den skuld som
bolaget kan ha. Inte heller har Värmdövallen AB hittills vidtagit några åtgärder som

                                                                                                                                  3
NACKA TINGSRÄTT                          PROTOKOLL
2012-09-13
T 4478-12

tyder på att bolaget avser att avyttra sporthallen. Vid en sammantagen bedömning
finner tingsrätten därför inte visat att det skäligen kan befaras att Värmdövallen AB
genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att
betala skulden. Heving & Hägglund AB:s kvarstadsyrkande ska därmed avslås.
Vid denna utgång i målet ska Heving & Hägglund AB ersätta Värmdövallen AB:s
rättegångskostnader.

Ersättning för rättegångskostnad ska fullt motsvara kostnaden för rättegångens
förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt
kostnaden varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Det åligger den
som vill ha ersättning för viss kostnad att visa att begärd ersättning är skälig. Bolaget
har i målet inte inkommit med någon specificerad kostnadsräkning. Det går mot
bakgrund härav inte att bedöma vilka åtgärder som Värmdövallen AB:s ombud
vidtagit. Målet i sig har inte varit av särskilt komplicerad art och i målet har endast
förevarit begränsad skriftväxling. Mot bakgrund härav finner tingsrätten inte visat att
begärd kostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av Värmdövallen AB:s rätt i
målet. Tingsrätten bestämmer därför den ersättning som Heving & Hägglund AB ska
utge för rättegångskostnader till skäligen ansedda 30 000 kr, allt avseende ombudsarvode.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 406)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast
den 4 oktober 2012. Prövningstillstånd krävs.

Som ovan
Elisabet Wass Löfstedt

4
Bilaga
www.domstol.se
DV 406 2009-02 Producerat av Domstolsverket

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE BESLUT I TVISTEMÅL
OCH ÄRENDE
Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet
prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet
av beslutet.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från beslutets datum. Sista
dagen för överklagande finns angiven på sista
sidan i beslutet.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd
om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som tingsrätten har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt
att det klart och tydligt framgår av överklagandet
till hovrätten varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. det beslut som överklagas med angivande
av tingsrättens namn samt dag
och nummer för beslutet,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid
parterna benämns klagande respektive
motpart,
3. den ändring av tingsrättens beslut som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet,
5. de omständigheter som åberopas till
stöd för att prövningstillstånd ska
meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden
bifogat tillräckligt antal kopior, framställs
de kopior som behövs på klagandens bekostnad.
Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av beslutet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser
om någon överklagar avgörandet dit.
Bilaga 1