måndag 18 juni 2012

Toppchef i Värmdö kommun har tveksamma bisysslor


På siten alla bolag kan man läsa följande om en av kommunens toppchefer, Monica Fransson, kundvals och finansieringschef.

Hon har fullt personligt betalningsansvar i en byggvarufirma, eftersom det är ett handelsbolag.

Man kan undra över lämpligheten i detta.

P-O FRANSSON BYGG HANDELSBOLAG
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

 
 picon FRANSSON, PER-OLOF (f. 1944), Bolagsman 
 picon FranssonMonica Gunilla (f. 1950), Bolagsman 
 
 

Firmatecknare

 
 Firman tecknas var för sig av 
 -bolagsmännen

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

 
 picon Fransson, Carl Robin (f. 1973), Ordinarie ledamot 
 picon FranssonMonica Gunilla (f. 1950), Suppleant 
 
 

TILLSYNSBEFATTNINGAR

 
 DuboisStefan Gustav (f. 1962), Revisor 
 Dubois Revision AB, Revisionsbyrå 
 
 

Firmatecknare

 
 Firman tecknas av styrelsen