tisdag 13 maj 2014

Årets pedagog år 2014 blir en ny Värmdöskandal


Värmdö kommun kommer den 21 maj att utse årets pedagog. 
Nomineringarna med namn på den nominerade och den som nominerat finns öppet tillgängliga. Man kan tycka att det är minst sagt märkligt att det inte finns sekretess kring detta. 

Värmdöleaks har läst och tagit del av 58 sidor nomineringar fördelat på 277 nominering. Vi väljer att enbart publicera den första sidan av de 58.

Att inte kunna hålla koll på detta material så det inte sprids är är minst sagt märkligt. Dålig kontroll är väl det minsta man kan säga. Om nomineringarna vore offentliga borde namnen vara anonymiserade för att undvika alla misstankar om fusk. En jury skulle ju nu kunna misstänkas för att inte vara objektiv.

onsdag 20 mars 2013

Revisorernas dom över hanteringen av skandalen kring Värmdövallen

Revisorerna är mycket kritiska till hur Värmdö kommun har hanterat skandalen kring Värmdövallen AB, länk.

KPMGs ansvarige revisor konstaterar krasst i en sammanfattning att: "Hela processen skötts ytterst oprofessionellt".

fredag 25 januari 2013

Så många väljer bort Värmdö kommuns skolor

Här är siffrorna på hur många elever som väljer bort Värmdö kommuns egna skolor:2003: 898 st av totalt 5216
2004: 966 st av totalt 5354
2005: 976 st av totalt 5404
2006: 988 st av totalt 5309
2007: 1034 st av totalt 5327
2008: 1063 st av totalt 5400
2009: 1148 st av totalt 5472
2010: 1252 st av totalt 5507
2011: 1395 st av totalt 5565
2012: 1437 st av totalt 5763 

tisdag 11 december 2012

Hela protokollanteckningen

Här är hela protokollsanteckningen i kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i november 2012. Bloggen har kursiverat den mening som inte fick vara med enligt ordföranden Fredirik Sneibjerg.

Protokollsanteckning från (S) pkt 10 - Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott

Utan något som helst förslag till alternativ från ordförande Fredrik Sneibjergs sida, beslutas att nämndens arbetsutskott läggs ned.
Anledning till detta beslut är enligt ordförande att arbetsutskottet inte fungerat på det sätt det var avsett. 

Den socialdemokratiska gruppen håller med om att AU inte fungerat. Detta finns det flera orsaker till som vi är övertygade om skulle kunna gå att lösa om viljan fanns.
Däremot kan vi inte alls ställa oss bakom det som finns att läsa i tjänsteskrivelsen, och som beslutet tar avstamp i, att huvudsyftet med arbetsutskottet skulle vara att förslag till beslut skulle finnas inför nämndens sammanträde för att på så sätt förkorta dessa. 
Ett sådant syfte har i sig aldrig, i alla fall inte från vår sida, varit uttalat och har aldrig förekommit i diskussionerna inför införandet. En sådan ordning skulle i sig innebära en nedmontering av den demokratiska processen, i och med att nämndens ledamöter på ett ännu tydligare sätt än idag ställs utanför underlag för beslut. 

Beslutet att inrätta ett arbetsutskott togs efter att krav på ett sådant under lång tid hade framförts från S och MP gemensamt, då vi tillsammans satt i opposition. 
Anledningen var att vi gemensamt, S och MP, alltför ofta kände oss dåligt informerade inför nämndens sammanträden med därav följande minimerad chans till att i egna grupperna inför nämndens sammanträden hinna avhandla beslutsfrågor och på så sätt skapa oss ett bättre underlag för diskussion i nämnden med förhoppningsvis - för medborgarna - bättre beslut.

I och med dagens beslut, som samtliga koalitionspartiers representanter ställer sig bakom förutom KDs Helene Reduthe, har koalitionen i ett slag tagit bort en viktig informations- och diskussionskälla, som i sig är en grundläggande demokratisk princip. 
Inget alternativ till hur denna process skulle kunna utvecklas presenterades av ordförande, även om en sådan frågats efter av undertecknad både i god tid inför och på nämnd. 
Det enda besked vi i oppositionen fick var att vi ska förlita oss på att ordförande kommer att meddela oss i god tid om det är viktiga frågor som ska behandlas.

Viktigt att notera i sammanhanget är att de beredningsmöten - som S och MP i tidigare mandatperiod gemensamt opponerat sig emot som ett icke tillfredsställande demokratiskt verktyg - inte heller de föreslås återupptas. 

Istället blir det - ingenting.


Den socialdemokratiska gruppen tvingas konstatera att detta är ett utslag av uselt ledarskap och - vad värre är - bristande förståelse för vad som krävs för att den demokratiska processen ska fungera tillfredsställande.
Vi reserverar oss därför mot förslaget.För den socialdemokratiska gruppen
Pär Simon Margulies, 2:e vice ordförande

fredag 7 december 2012

Värmdöleaks fick rätt mot Värmdö kommun


Bloggen hade begärt att få ut handlingar från Värmdö kommun. Det gällde ett ramavtal med en advokatbyrå. På som bloggen tyckte lättvindiga grunder hemligstämplades materialet. Bloggen överklagade beslutet till kammarrätten som nu ger bloggen rätt. Vi publicerar kammarrättens beslut.
onsdag 5 december 2012

SCBs väljarundersökning för Stockholms län


Bloggen Mårtenssons meningar publicerar SCBs siffror för väljarsympatier i Stockholms län utom Stockholms kommun, länk.
Moderaterna ökar något från 39,8% till 40,1%
Centern minskar från 2,8% till 2,3%
Folkpartiet ökar från 7,1% till 8,3%
Kristdemokraterna minskar från 2,3% till 2,0%
Socialdemokraterna minskar från 30.9% till 28,2%
Vänstern minskar från 4,5% till 4,4%
Miljöpartiet minskar från 9,8 till 9,6%
Sverigedemokraterna ökar från 2,2% till 4,1%

Första siffran avser maj 2012 och andra november 2012.