onsdag 20 mars 2013

Revisorernas dom över hanteringen av skandalen kring Värmdövallen

Revisorerna är mycket kritiska till hur Värmdö kommun har hanterat skandalen kring Värmdövallen AB, länk.

KPMGs ansvarige revisor konstaterar krasst i en sammanfattning att: "Hela processen skötts ytterst oprofessionellt".