söndag 22 april 2012

Nu stängs medlemmarna i koalitionen ute från diskussionerna

Värmdöleaks  har fått ta del av följande meddelande som har sänts ut till samtliga medlemmar av moderaterna i Värmdö. Innebörden är att medlemmarna inte längre får vara med vid koalitionens möten. 
Till alla moderata föreningsmedlemmar
_________________________________________________________________________________

2012-04-20


Nyordning vid Koalitionens möte, K30, inför Kommunfullmäktiges sammanträden
Den moderata KF-gruppen har tillsammans med övriga partier i Koalitionen beslutat att K30 som är
Koalitionens förmöte inför Kommunfullmäktige ska vara ett möte där fokus är att lägga upp taktiken
och förbereda sig inför sammanträdet. Därför kommer K30-mötet endast vara öppet för KF-ledamöter
och ersättare, politiska sekreterare samt gruppledare i nämnder och styrelser. Denna nyordning
gäller från och med K30-mötet 23 april, 2012.
Våra M-gruppmöten kommer precis som tidigare vara öppna för samtliga våra medlemmar. Fokus vid
dessa möten ligger på att gå igenom ärenden som ska behandlas i Kommunstyrelsen, den uppskattade
rapporteringen av aktuella frågor och ärenden i nämnder och styrelser samt behandling av politiska
frågor av mer övergripande karaktär. Marie Bladholm, gruppledare, tar på sig att styra upp våra
M-gruppmöten med bättre struktur och mötesdisciplin så vi inte fastnar i frågeställningar.
Föreningsstyrelsen med ordförande Maria Ros Jernberg i spetsen har fått i uppgift att öka antalet
medlemsmöten. Vid årsmötet beslutades att föreningen bör ha minst tre medlemsmöten vår och höst.
Under maj månad kommer vi att anordna en utbildning och diskussion på temat kommunikation den 3 maj
och ett fokusmöte på temat miljö den 14 maj.
Min förhoppning och övertygelse är att denna nyordning kommer innebära ökad effektivitet,
bättre genomförda sammanträden i Kommunfullmäktige, ökad möjlighet för medlemmarna att
påverka de politiska besluten och inriktningen samt en bättre information om vad vi vill och gör.  
Med vänlig hälsning
Lars-Erik Alversjö
Kommunstyrelsens ordförande
Moderaterna i Värmdö

_________________________________________________________________________________

Utsänt av 
Johan Hedberg
Politisk sekreterare
Moderaterna i Värmdö