onsdag 30 november 2011

Vad händer egentligen med Villeroy & Boch, massiv aktieutdelning

Det gamla Värmdöföretaget Villeroy & Boch, Gustavsberg AB har sagt att man kommer att bibehålla verksamheten i Gustavsberg. Man ska bygga en ny fabrik och sälja marken där den nuvarande fabriken ligger. Att bygga en ny fabrik kostar stora pengar. Vi talar sannolikt om mellan 300-400 miljoner kronor.
För att kunna finansiera en sådan utbyggnad krävs egna pengar. Sannolikt behöver bolaget minst 100 miljoner kronor i eget kapital.

När man läser årsredovisningen för 2010 blir man lite undranden. Det kan tyckas lite märkligt att de svenska bolaget lämnade en aktieutdelnng på 128,9 miljoner kronor till det tyska moderbolaget. Bolaget har nu kraftigt reducerat det egna kapitalet från 153,94 miljoner till 39,7 miljoner. Dessutom har man disponerat 30 miljoner kronor av de obeskattade reserverna och skapat vinst genom detta. Totalt har man minskat det egna kapitalet med cirka 150 miljoner kronor under 2010. Soliditeten har genom detta minskat drastiskt, från 41% till 15%.

Bolaget Villeroy & Boch har problem med lönsamheten. Till detta kommer att man har missbrukat sin konkurrenssituation och har fått böter av EU kommissionen på 71 miljoner €, länk. Detta ska jämföras med börsvärdet på bolaget som är cirka 86 miljoner €.

Det finns just nu fler frågor än svar.

Hur tänker egentligen Villeroy & Boch?

fredag 25 november 2011

Rapport från Ambulanshelikopterns besök hos Rotary i Värmdö

Följande material har hämtats på Värmdö Skeppslags Rotaryklubbs hemsida, länk. Publiceringen görs mot bakgrund av att materialet bedöms ha allmänt intresse.
Den 27 okt fick vi besök av Ingvor Florin från Ambulans Helikoptern.
Först fick vi information om det viktiga arbete som teamet gör och
sedan kom helikoptern och landade utanför på gräsmattan - Kanon !
Stort TACK till Ingvor och hela hennes Helikopter Team.
På bild nedan Ingvor tillsammans med vår president Kent Vesterberg.

 


Här nedan några bilder från Ambulans Helikopterns  besök.


<><><><><><> 
Här följer funktionärerna i klubben.

Styrelse & Funktionärer 2011-2012


PresidentKent Vesterberg08-57021548kent@zolv.se 
Tillträdande PresidentHans-Ove Görtz
070-5703667
Vice PresidentLena Blixtz070-6339767
Past PresidentJan Dolk
08-57035607
SekreterareJan-Olof Engström
0708-903009
Ordf. Past PresidentrådetKenneth Hertzman08-7158692
ProgramansvarigLena Blixt070-6339767
SkattmästareRoland Kjellström
0708-990588
KlubbmästareÅke Cederqvist
070-5464727
ake@cederqvist.se 
IT-anvarigLars Melin08-7155110lars.h.melin@comhem.se 
ArkivarieChrister Hillerström08-57024476c.hillerstrom@telia.se 
UngdomsutbyteMonica Pettersson08-57164646Det är värt att notera att Hans-Ove Görtz är ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen i Värmdö kommun, ordförande i Gustavsbergsbadet, ledamot av samhällsplaneringsnämnden samt kommunfullmäktigeledamot.


Jan Dolk sitter i ett antal nämnder i Värmdö kommun, däribland Vård- och omsorgsstyrelsen.


Lars Melin är politisk sekreterare anställd av Värmdö kommun, samt ledamot av kommunfullmäktige.


Monica Pettersson är kommunfullmäktiges ordförande, ordförade i finansieringsnämnden för äldreomsorg samt ersättare i  kommunstyrelsen.


En fråga är om andra medborgare i Värmdö kommun skulle kunna disponera ambulanshelikoptern på samma sätt som dessa ledande kommunpolitiker nu gjort?


En annan är om det man gjort är lagligt?


En tredje är vem som betalt det hela. Enligt upplysningar kostade "visningen" minst 20.000 kronor, sannolikt mer. 

tisdag 22 november 2011

Maktmissbruk eller klart att grabben ska få visa helikoptern


Vem behövde räddas?


Hänt i Värmdö
Värmdö Skeppslags Rotaryklubb består till en inte obetydlig del av aktiva politiker i Värmdö kommun. Om det var för att rädda sina samveten, ren nyfikenhet eller att dessa utnyttjade sin ställning ska bloggen låta vara osagt. I vart fall landade ambulanshelikoptern lagom till Rotarymötet den 17 oktober 2011 vid lunchtid. Ingen av medlemmarna i Rotary var vid den aktuella tidpunkten allvarligt sjuk, ingen behövde vård av något slag. Landningen förefaller därför ur landstingets synvinkel som en helt onödig extrakostnad.

Många vill säkert visa upp en helikopter för sina kompisar. "Rotarianerna" i Värmdö Skeppslag har speciella möjligheter att få sin göra lite mer än andra. Många skulle säga att detta är maktmissbruk.

Bloggen ställer följande frågor:
1. Vem har beställt ambulanshelikoptern till mötet?
2. Vem betalde visningen?
3. Har någon funderat på om den här lilla visningen är laglig eller olaglig?
4. Om den är olaglig, vad får det för konsekvenser för den/de ansvariga?

Bilden ovan är hämtad från Rotarys egen hemsida,
 länk.
Inlägget är i allt väsentlig hämtat från Mårtenssons meningar, länk.