tisdag 11 december 2012

Hela protokollanteckningen

Här är hela protokollsanteckningen i kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i november 2012. Bloggen har kursiverat den mening som inte fick vara med enligt ordföranden Fredirik Sneibjerg.

Protokollsanteckning från (S) pkt 10 - Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott

Utan något som helst förslag till alternativ från ordförande Fredrik Sneibjergs sida, beslutas att nämndens arbetsutskott läggs ned.
Anledning till detta beslut är enligt ordförande att arbetsutskottet inte fungerat på det sätt det var avsett. 

Den socialdemokratiska gruppen håller med om att AU inte fungerat. Detta finns det flera orsaker till som vi är övertygade om skulle kunna gå att lösa om viljan fanns.
Däremot kan vi inte alls ställa oss bakom det som finns att läsa i tjänsteskrivelsen, och som beslutet tar avstamp i, att huvudsyftet med arbetsutskottet skulle vara att förslag till beslut skulle finnas inför nämndens sammanträde för att på så sätt förkorta dessa. 
Ett sådant syfte har i sig aldrig, i alla fall inte från vår sida, varit uttalat och har aldrig förekommit i diskussionerna inför införandet. En sådan ordning skulle i sig innebära en nedmontering av den demokratiska processen, i och med att nämndens ledamöter på ett ännu tydligare sätt än idag ställs utanför underlag för beslut. 

Beslutet att inrätta ett arbetsutskott togs efter att krav på ett sådant under lång tid hade framförts från S och MP gemensamt, då vi tillsammans satt i opposition. 
Anledningen var att vi gemensamt, S och MP, alltför ofta kände oss dåligt informerade inför nämndens sammanträden med därav följande minimerad chans till att i egna grupperna inför nämndens sammanträden hinna avhandla beslutsfrågor och på så sätt skapa oss ett bättre underlag för diskussion i nämnden med förhoppningsvis - för medborgarna - bättre beslut.

I och med dagens beslut, som samtliga koalitionspartiers representanter ställer sig bakom förutom KDs Helene Reduthe, har koalitionen i ett slag tagit bort en viktig informations- och diskussionskälla, som i sig är en grundläggande demokratisk princip. 
Inget alternativ till hur denna process skulle kunna utvecklas presenterades av ordförande, även om en sådan frågats efter av undertecknad både i god tid inför och på nämnd. 
Det enda besked vi i oppositionen fick var att vi ska förlita oss på att ordförande kommer att meddela oss i god tid om det är viktiga frågor som ska behandlas.

Viktigt att notera i sammanhanget är att de beredningsmöten - som S och MP i tidigare mandatperiod gemensamt opponerat sig emot som ett icke tillfredsställande demokratiskt verktyg - inte heller de föreslås återupptas. 

Istället blir det - ingenting.


Den socialdemokratiska gruppen tvingas konstatera att detta är ett utslag av uselt ledarskap och - vad värre är - bristande förståelse för vad som krävs för att den demokratiska processen ska fungera tillfredsställande.
Vi reserverar oss därför mot förslaget.För den socialdemokratiska gruppen
Pär Simon Margulies, 2:e vice ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar