måndag 26 november 2012

Politikerna backar om samarbetet med Cirkus Cirkör

Nu backar den ledande koalitionen. Det blir ingen presskonferens om samarbetet på fredag den 30 november, länk. Politikerna har beslutat sig för att bordlägga frågan, länk.

Värmdö kommun samarbetar redan med Cirkus Cirkör


Här ar fakturakopiorna som visar att Värmdö kommun redan börjat samarbeta med Cirkus Cirkör. Kostnaden är hittills 83.783. Någon form av kontrakt finns uppenbarligen redan.tisdag 13 november 2012

Anders Bergman mörkade kurs och kurskostnad för sin styrelse

Ordföranden i Värmdö Hamnar, finanskommunalrådet Anders bergman har gått på kurs. Att han gått på kursen visste inte styrelsen om. Inte heller vad kursen kostade. 

tisdag 6 november 2012

Här är Värmdöpolitikernas anmälan om hot från medborgareVärmdöleaks väljer att publicera de offentliga underlagen kring anmälningar av hot som Max Ljungberg uppgivit. Eftersom dokumenten inte har hemligstämplats av 
Registrera tack

Stellan Folkesson
Kommundirektör 
Värmdö kommun


Vidarebefordrat brev:
Från: "Max Ljungberg" <max.ljungberg@varmdo.se>
Datum: 2 november 2012 11:55:15 CET
Till: "Stellan Folkesson" <Stellan.Folkesson@varmdo.se>
Kopia: "Malin Bellander" <malin.bellander@varmdo.se>, "" <saltho68@aol.com>
Ämne: polisanmälan om hot kring belsutet om skolorganisation
Hej Stellan!

Här är en sammanställning om hoten som framförts till oss politiker i samband med beslutet om skolorganisation i Utbildningsstyrelsen den 18 oktober.

XX är anställd som lärare eller resurs vid Ekedalskolan, tidigare Resursskolan.

Malin och Sally, ni måste själva polisanmäla dessa hot. Ring på telefon 114 14. Jag har gjort det idag.

Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar Max


Max Ljungberg
ordförande Utbildningsstyrelsen
max.ljungberg@varmdo.se
070 - 168 04 98

Anmälan om hot och trakasserier av politiker inom partierna Moderaterna, Miljöpartiet,
Folkpartiet och Kristdemokraterna

Händelserna utspelar sig främst under vecka 42, oktober 2012, då Utbildningsstyrelsen fattade
beslut i frågan om ny skolorganisation på torsdagen den 18 oktober. Samma vecka publicerade
Värmdökoalitionen sitt förslag till beslut på tisdagen den 16 oktober och en hearing med politiker
från flera politiska partier genomfördes i föräldraföreningarnas för Munkmorskolan och
Kyrkskolans regi i Gustavsbergsteatern, Gustavsbergs centrum.

Händelser som Max Ljungberg önskar rapportera:

Tisdag den 16 oktober

kl 10.30 Max Ljungberg informerar lärare och personal vid Kyrkskolan. Föräldrar befinner
sig i skolan och Max stannar och samtalar med föräldrarna. Föräldrarna har fått
beskedet från personalen. XX är en av föräldrarna. En anställd vid
Ekedalskolan och tillika förälder för ett barn i förskolan, XX, befinner
sig vid skolan med elever från Ekedalsskolan. XX samtalar med Max i allmänt
hårda ordalag. Pratar om att en upprättar en ”svart bok” med alla Max insatser för
nedmontering av skolorna i Värmdö kommun. Han nämner Resursskolan, som lades
ner som egen enhet juni 2011, och Kyrkskolan. Pratar om att nedläggningarna är som
att ”sticka kniven i en gris och vrida om”. Står i samtalet tätt inpå Max och
gestikulerar med tydliga rörelser.

kl 16.00 Radio Stockholm har bjudit in Max Ljungberg för att debattera med Munkmoraskolans
föräldraföreningsrepresentant, Mikael Lindström. Mikael har fått förhinder,
istället har XX kallats in. Max avböjer att delta i radiodebatten, vill inte ha
en debatt med XX, då han upplever XX´s debattstil som aggressiv.
XX blir intervjuad och i slutet av radiointervjun frågar journalisten om det blir
”boxhandskarna på” nu ikväll. Kent svarar att det hittills varit en städad debatt men
att han i kväll inte kan garantera något.

kl 20.40 ca Debatten om Munkmoraskolans och Kyrkskolans framtid hålls i upprörd men på
acceptabel nivå i Gustavsbergsteatern. Mot slutet av debatten, vid ca 20.40 tar
XX till orda från salongen och upprepar sin bild av nedläggning av
Kyrkskolans är om att ”sticka kniven i en gris och vrida om”.

Kl 20.50 ca Debatten fortgår och en kvinna som har sina barn på förskolan vid Ängsvik skriker,
svär och uppträder hotfullt. Kallar koalitionens politiker för diverse fula ord.

Kl 21.10 ca Malin Bellander blir stoppad på vägen ut av två föräldrar, två kvinnor. De vill
fortsätta debatten och uppträder aggressivt.

Kl 21.20 Vid parkeringen utanför Delselius kommer det fram två män till Malin Bellander,
som säger att: ”lägger man ner Kyrkskolan vet man aldrig vad som kan hända”

kl 21.15 Max Ljungberg samtalar med Sally Thornton ute på ”Domusparkering”. Förbi
kommer en äldre herre i vitt hår, ca 60-70 år, med plåsterlapp i pannan, i sällskap
med en kvinna. Mannen har samtalat med Max Ljungberg inne i Gustavsbergsteatern
efter hearingen. Mannen bär en röd jacka. När han passerar Max och Sally, spottar
han på marken, i riktning mot Max och Sally. ”Du är inte värd marken du står på, jag
spottar på den och dig. Du är en ynkrygg, kyckling” osv. Svär. Försöker provocera
fram bråk. Max och Sally tittar på varandra, svarar inte mannen. Mannen och
kvinnan sätter sig i en blå Volvo, och startar bilen. Mannen, som inte kör, hissar ner
fönstret och fortsätter kalla Max vid olika namn, och provocera fram en reaktion.

Onsdag den 17 oktober

Kl. 03.40 Sally Thornton väcks av ett telefonsamtal. Personen i telefonen uppmanar Sally
Thornton att inte låta kyrkskolan läggas ned. Sally Thornton svarar att hon inte
lägger ned något annat än luren och lägger på.
Flera personer säger sig blivit hotade och/eller trakasserade under tisdagskvällen.
Mejl och samtal med Munkmoraskolans föräldraföreningsrepresentant Mikael
Lindström och Annika Andersson Ribbing, Socialdemokrternas skolansvariga
politiker, sker. Vid 17-tiden blir Max kontaktad via telefon av XX och
XX som säger att det inte är acceptabelt det som skett. Max tar upp
deras roll och hur han upplevt att de agerat, de ber om ursäkt om de upplevts som
hotfulla. Det har inte varit deras avsikt menar de.
Hela onsdagen ringer det med någon timmes mellanrum på Malin Bellanders mobil.
Det är oftast från dolt nummer och när Malin svarar är det någon som upprepar
gårdagskvällens formulering om att ”lägger man ner Kyrkskolan vet man aldrig vad
som kan hända”. Vidare fortsätter sms att strömma in, i och för sig utan specifika hot
men i en sådan omfattning att Malin tvingas stänga av sin telefon. Sista samtalet
denna dag kommer ca 01.00, men nu är det inte längre någon som säger något. Ingen
lämnar några meddelanden.

Även Sally Thornton får under hela onsdagen ta emot uppemot 50 samtal och sms.
Hon tvingas stänga av telefonen under arbetstid. När hon kommer hem får hon höra
av sin son att någon har ringt på extra telefonen de har hemma. När han svarar
skriker personen att han har en dålig mamma som ska lägga ned deras skola. Sonen
blir mycket upprörd.

Torsdag den 18 oktober

Utbildningsstyrelsens möte genomförs. Väktare är inhyrd och mötet genomförs till
stora delar som öppet möte, enligt planering. Mannen som trakasserade Max och
Sally tisdags kväll sitter i höjd med ordförande Max Ljungbergs plats, 2 m ifrån.
Grönklädd och lugn, gör inga utspel.

XX och representant för föreningen Direkt demokrati vill spela in hela
mötet med videokamera. Ordförande Max Ljungberg ber dem avstå efter att frågat
hur olika ledamöter och ersättare känner inför det. Efter diskussion accepterar de
ordförandes ståndpunkt, och avbryter inspelningen. Flera personer, bla. XX, skriver live från mötet och lägger ut texten bla. på facebook.
Mötet avslutas ca 21, och då har de flesta föräldrar avvikit. Flera ledamöter blir kvar
till ca 21.20 då de alla lämnar byggnaden, utan att någonting händer då.
Hela denna dag fortsätter det att strömma in sms och det ringer konstant på Malin
Bellanders telefon, både på privata telefonen men även till jobbet, men när Malin inte
svarar är det heller inte någon som lämnar några meddelanden.
Under en ajournering under kvällens möte kommer en förälder fram till Malin
Bellander och säger att ”ni måste fatta beslut om att ha kvar Kyrkskolan, annars vet
vi inte vad som händer”. Malin upplever detta som hot och säger också det, varpå
föräldern går därifrån.
Sally Thornton får även hon väldigt många samtal av olika karaktär. Vissa är vädjan
men flera upplevs som hot.
Under hela denna process finns det kommentarer på Facebook, Rädda Kyrkskolan
Nu! Som kan upplevas hotfulla och vara personangrepp. Det uppmanas till civil
olydnad av några föräldrar. Denna debatt fortsätter där under fredagen och lördagen
och även på NVP.se finns det kommentarer som är ”på gränsen” i kommentarsraderna.

Fredag den 19 oktober

Sally Thornton hittar ett meddelande i sin brevlåda som lyder ” Du brydde dig inte
om våra barn, nu får vi se om någon kommer att bry sig om dina”
Efter denna period har de direkta hoten och trakasserierna upphört till stora delar. Dock fortsätter
flera föräldrar med anknytning till Kyrkskolan att höra av sig per telefon, mejl och via samtal.

Max Ljungberg
ordförande Utbildningsstyrelsen
070 – 168 04 98

Malin Bellander
vice ordförande Utbildningsstyrelsen
070 – 494 76 66

Sally Thornton
ledamot Utbildningsstyrelsen
0753 – 21 03 37

söndag 4 november 2012

Så vill kommundirektören lösa skandalen med Värmdövallen AB

Kommundirektören har nu kommit med sitt förslag till hur skandalen kring Värmdövallen ska lösas, länk.

Enligt kommundirektör Folkesson finns tre lösningar:
1. Värmdövallen går i konkurs och kommunen köper fastigheten.
2. Kommunen köper del av Värmdövallens byggnader omgående.
3. Kommunen köper samtliga Värmdövallens fastigheter och ställer krav på Värmdö IF att Värmdövallen AB sätts i likvidation.

Bloggen beräknar kostnaden för alternativen till följande:
Alternativ
1: ca 35-40 miljoner.
2: svår att uppskatta
3: ca 45-50 miljoner