tisdag 14 februari 2012

Värmdö kommun bedriver organiserad åsiktsregistrering av sina medarbetare


Följande dokument har bloggen fått ta del av från Värmdö kommun.

Dokumentet visar att Värdmö kommun kränker föreningsfriheten. Genom att både kartlägga vilka föreningar kommunens medarbetare är aktiv i och godkänna detta begår man allvarliga rättsövergrepp.
Vi talar om brott mot grundlagarna regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen. Till detta kommer att man bedriver åsiktsregistrering.