torsdag 24 februari 2011

Revisionsrapport på villovägar "hittad" efter 4 månader

Några skolor i Värmdö kommun har köpt Mac datorer.
Detta har utlöst ett smärre krig mellan kommunens centrala it-enhet och de aktuella skolorna. Vid sidan har produktionschefen Elisabeth Fredell stått på ena sidan och den förre kommundirektören Magnus Hedenfalk på andra sidan.

Som om det inte skulle vara nog har den tidigare produktionsstyrelsen bråkat med utbildningsnämnden i denna fråga. Här hamnade moderaten Hans Ove Görtz i luven på folkpartisten Peter Bondesson.

Som om detta nu inte skulle räcka hamnade frågan också hos kommunens revisorer. Där gjorde KPMG en revisionsrapport till kommunrevisorerna 2010-04-08. Kommunrevisorerna skrev till kommunfullmäktige 2010-09-23, diarienummer 10KS/0202.

Hur kommunen har hanterat själva sakfrågan är en sak. En annan är hur man hanterar skrivelser som kan resultera i kritik av ledande politiker.

Revisorernas skrivelse har sedan blivit "liggande" fram till 2011-01-20. Då hittas den "plötsligt" hittats av den dåvarande kommundirektören Magnus Hedenfalk.
Denna skrivelse har då inte blivit diareförd på fyra månader.

Detta är den officiella versionen av historien.

Enligt uppgifter som kommit till bloggen har den i stället mer eller mindre blivit "glömd" av kommunfullmäktiges ordförande Monica Pettersson. Hon lär ha varit intresserad av att "skydda" en ledande partikollega i nomineringssammanhang.
Hur som helst. Monica Pettersson är ansvarig för att hålla ordning på papperna till kommunfullmäktige. Det har hon inte lyckats med.

De kompletta revisionsrapporterna kan man få genom att ringa till kommunsekreteraren Per Fogelström via Värmdö kommuns växel .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar