måndag 14 februari 2011

Kristdemokrater börjar tröttna på samarbetet i koalitionen

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
From: "Clarence Örhammar"
To:
Date: Sat, 05 Feb 2011 20:49:14 +0100
Subject: Vd: Sv: Minnesanteckningar
hhej jag börjar krokna på detta som du ser. Beklagar om jag ställer till det men för min del handlar det om värdig behandling. Jag har har inte erfarenheten att behöva bli så förnedrad som jag känner mig men sånt kan väl bara hända i Värmdö. Mitt svar är til vice Ingemar i Vaxholm som stöttar mig fullt ut tilllika övriga i nämnden Jösta, Bladholm och fd soc.chef Vaxholm samtliga ordinarie.
Värmdö Monica p samt handläggarna har stängt av mig från den den allmänna e-postadresen överförmyndaren som jag själv faktiskt initierade beroende på att kritiken mot överförmynderiet är ständigt återkommande och jag skall inte få chansen att läsa eller rädda ansiktet gentemot värmdöborna. I övrig se bilaga.
Ja det lutar emot att de kan ta stt överförmynderi åt det håll de önskar. Jag har ej tid och ork känns det som att kämpa mot Monica P och en enskild handläggare. Jag inser nu vad vuxen mobbning innebär. Hälsn Clarence kopia har gåt till de ord. i nämnden som stöttar mig fullt ut men frågan är om jag har motivation att kämpa på när det ändå lär gå åt skogen med denna ledning. Var finns den ? Detta lär bi lit hett politiskt med mitt utttalnde men jag tar hand om allt som kommenteras.


---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
From: "Clarence Örhammar"
To: ,, ,
Date: Sat, 05 Feb 2011 19:49:06 +0100
Subject: Sv: Minnesanteckningar

Tack Ingemar, jag har återigen konstaterat att vi har en väl sammanhållen grupp och känner stolthet inför det faktum att så är fallet Jag ingår i något som i värmdös politiska ledning kallas A12 dvs ordföranden och k-råd. Kan efter det senaste mötet konstatera att vi eller åtminstone jag har en lång väg att vandra. Tråkigt med tanke på det resurslöseri det kan innebära beroende på att det i Värmdö är tjänstemännen som styr och politikerna kasserar in sin monetära andel och är nöjda. Efter 50 år som värmdöbo känner jag en pinsamhet att inför systerkommun Vaxholm konstatera detta faktum. Jag må tillhöra ett väldigt litet parti men har en gräns för min värdighet när det gäller den behandling man utsätts för. Ett exempel är att man ännu idag inte har förhandlat fram med mig vad som gäller beträffande lön för vårt presidium i nämnden mer än att det handlar om en total pott på 31 % av ett årsarvode som skall delas mellan vår nämnd samt kommunens revisorer. För min del handlar det inte om mat för dagen då jag redan har mer än väl efter ett långt arbetsliv utan mera som en attityd att Överförmyndarnämnden och mig som ordförande och Kristdemokrat. Det hela känns utmananade och jag må så vara en person som inte var tänkt i moderaterna Värmdö som ordförande utan blev det då jag anser med viss rätt är den mest kompetenta för uppgiften när det gäller erfarenhet av området och inte minst medborgardialogen med värmdöborna som jag onekligen har en god kontakt och kännedom om.
Jag ältar numera detta regelbundet och väntar ivrigt på att Frida Ragnarsson vår förvaltningschef någon gång skall ta en kontakt med mig för att efterhöra vad vi i vår grupp vill få ut av verksamheten och de krav vi ställer för att säkerställa våra respektive huvudmän och behövande den trygghet de har rätt att kräva av oss. Det är det som egentligen är meningen med hela vår insats i denna nämnd. Jag har under de senaste dagarna varit i kontakt med Stockholms Överförmyndarnämnd som jag känner sedan många år tillbaka och fått nödvändigt material för att sammankalla till vårt första nämndmöte.
Sammantaget skäms jag över att konstatera det ointreese och icke utan viss anledning den kränkande behandling vi som ny nämnd får. Pinsamt att behöva vara i centrum för detta men kämpar förstås på ett tag till då jag trots allt inser att jag att inget lär bli bättre om jag lämnar in för Vaxholm och Värmdös del. I vår grupp finns inga betalda målvakter utan några som vill vara med och hjälpa de som så behöver i våra respektive kommuner. Tänk vad man kan uträtta när man blir förbannad( ursäkta uttrycket) Trevlig helg och vi kämpar på så får vi se/ Clar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar