måndag 17 september 2012

Värmdö kommun i konflikt med juridisk rådgivare - häver avtal

Värmdö kommun har hamnat i konflikt med en av sina leverantörer.
 Det gäller en av de advokatfirmor man tidigare hade ramavtal med om juridiska tjänster.

Advokatfirman som det gäller är Gärde & Partners AB, i Stockholm.
Enligt Värmdö kommuns upphandlingschef, Thomas Andersson har man hävt avtalet. Bolaget är också bortplockat från hemsidans förteckning över dem kommunen har ramavtal med.

När bloggen ville ha ut hävningen meddelade kommunen att man belagt hela ärendet med sekretess. Orsaken till detta är, enligt Värmdö kommun: "att ett offentliggörande av informationen skulle kunna påverak pågående förhandlingar och skada det allmännas ekonomiska intresse genom att kommunens ställning  som part försämras om uppgifterna röjs". Beslutet är fattat den 17 september av kommundirektören Stellan Folkesson.

Fotnot: Advokatfirman Gärde & Partners moderbolag Advolex AB gick i konkurs den 12 september i år. Värmdö kommun har för närvarande ramavtal med åtta jurist/advokatbyråer, länk när det gäller juristtjänster.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar